Special Olympics | Boutade interviewt Antoine Driessen

Hij werkt al 25 jaar voor de Rabobank, sinds 2 jaar als directievoorzitter van Rabobank Rijk van Nijmegen. Daarnaast zit Antoine Driessen in het bestuur van de Vierdaagsefeesten en vervult hij allerlei bestuurlijke en ambassadeursfuncties. “Naast het feit dat ik bankier ben, ben ik betrokken bij alles wat er speelt in de regio waarvoor ik bij de bank verantwoordelijk ben. Ik vind dat we allemaal een bijdrage moeten leveren, en ik vind ook dat de bank een bijdrage moet leveren”.

De bank en de maatschappij

Bij het horen van de titel bankdirecteur denk je misschien niet meteen aan iemand die zich inzet voor goede doelen, bevestigt Antoine Driessen: “De bankensector heeft op dit moment een reputatieprobleem”. De economische crisis, woekerpolissen, de bonuscultuur…: “Als je dat allemaal bij elkaar optelt kom je tot een slechte beoordeling.” Samen met zijn medewerkers werkt Antoine Driessen hard om het basisdoel van de bank te bereiken: de welvaart in een regio te verbeteren: “We spenderen in deze regio bijna een miljoen euro aan maatschappelijke doeleinden. Als het gaat om sponsoring willen we inzetten op de 4 thema’s die voor ons bepalend zijn om een regio verder te helpen: zorg & welzijn, voeding & vitaliteit, innovatie & economie en leefbaarheid & duurzaamheid.” Maatschappelijke projecten, zoals de Special Olympics, kunnen bij het coöperatiefonds van de bank een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. “Onze ledenraad beoordeelt welke projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Ze zijn niet uit op rendement voor zichzelf, maar op rendement voor de regio. Op die manier draag je een steentje bij aan allerlei projecten.”

Liefde voor de G-sport

Antoine Driessen, die in het verleden voetbalde op hoofdklasseniveau, is een sporter in hart en nieren: “Ik ben sinds jaar en dag coach van een voetbalteam en was tien jaar lang het hoofd jeugdopleiding van de voetbalclub in mijn woonplaats Horst aan de Maas. Je bent dan bezig met sport en ook met de maatschappelijke impact ervan. Dat vond ik erg mooi om te doen.”

Zijn eigen voetbalclub, Wittenhorst uit Horst, heeft een G-team dat dit jaar deelneemt aan de Special Olympics. Het team bestaat uit jongvolwassen en volwassen spelers. “In een G-team kan een aardige voetballer zitten en iemand die relatief weinig kan, en toch gaat dat heel goed samen: altijd gaat dat goed.” De blijdschap en de mentaliteit van de voetballers uit het G-team maken elke training en wedstrijd bijzonder, zo legt Antoine Driessen uit: “Het relativerende vermogen dat deze sporters hebben is fantastisch. Wij hebben het over winnen of verliezen, maar als zij een goal maken en verliezen met 10-1, zijn ze heel blij. Dat fenomeen kennen wij niet in de sport”.

Werk als ambassadeur

In de tijdschriftenbakken in de publieksruimte van bank is de folder over de Nationale Spelen prominent aanwezig: “We dragen de Special Olympics heel positief uit. Dat doen we door onze medewerkers er actief bij te betrekken en dat doen we ook als hoofdsponsor, zowel Rabobank als de lokale bank Rijk van Nijmegen”. Daarnaast mobiliseert Antoine Driessen zijn medewerkers: meer dan 120 personeelsleden van de Rabobank Rijk van Nijmegen gaan tijdens de Nationale Spelen aan het werk als vrijwilliger: “Ik heb ze nadrukkelijk aangemoedigd om mee te doen, omdat ik het belangrijk vind dat wij laten zien dat we niet alleen een bank zijn waarbij het gaat om geld, maar ook om onze maatschappelijke betekenis”.

Zelf gaat Antoine Driessen tijdens de Nationale Spelen niet alleen als vrijwilliger aan de slag; hij kijkt er ook naar uit om alle sporters aan het werk te zien: “Laat ik voorop stellen: ik ga zeker meewerken, maar ik ga ook kijken. Ik ben natuurlijk een voetballer, dus ik ga sowieso naar voetbal, maar in dit geval vind ik het eigenlijk allemaal leuk.” Als bestuurslid van de Vierdaagsefeesten zal Antoine Driessen de driedaagsewandelaars ook toejuichen tijdens hun feestelijke binnenkomst in Nijmegen op de Via Gladiola op 22 juli.

Boodschap aan de deelnemers

Natuurlijk hoopt hij op veel sportplezier en -succes voor alle deelnemers, maar de Nationale Spelen kunnen nog meer moois opleveren voor de sporters en hun begeleiders, zo hoopt Antoine Driessen: “Ik zou het toejuichen als de deelnemers hier nieuwe vrienden ontmoeten uit de sportwereld en zo een netwerk kunnen opbouwen waar ze op lange termijn op kunnen terugvallen. Volgens mij is het dan geslaagd.” En zijn boodschap aan alle deelnemers: “Geniet met volle teugen van die drie dagen, want dit is een unieke ervaring.”

Quote Antoine Driessen

FacebookTwitterPinterestDelen